Husk: Gratis fragt ved køb af 8+ varer

3000x1077_dreng_i_rumdragt

Handels- og brugerbetingelser

Orderly.shops Handels- og Brugervilkår

Orderly.shop formidler kontakt mellem sælger og køber med henblik på at afsætte sælgers ting til køber. Som køber, accepterer du nedenstående vilkår for brug af Orderly.shop:


Orderlys ansvar i købsprocessen

Orderly assisterer sælgere af brugte ting med at tage billeder og opbevare disse ting under salgsprocessen og fremvise varerne til potentielle køber via orderly.shop og eksterne samarbejdspartnere. Orderly agerer gennem hele salgsprocessen på vegne af sælger og det fulde ansvar for både varer, beskrivelser og prissætning ligger hos sælger. Ejerskabet og ansvaret for varerne samt rigtigheden af beskrivelserne ligger dermed hos sælger gennem hele salgsprocessen. En salgsaftale indgået via orderly.shop er mellem køber og sælger med Orderly som handelsagent.

Da sælger bevarer det fulde ansvar for varer, beskrivelser og prissætning kan Orderly ikke garantere for nøjagtigheden af beskrivelser, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes. Som køber indvilliger du i ikke at holde Orderly ansvarlig for ting, som andre brugere har sat til salg.


Fortrydelsesret

Ved køb af varer har køber 14 dages fortrydelsesret fra den dag, denne modtager varen. Fortrydelsesretten omfatter varer som endnu ikke er taget i brug af køber. Har køber på nogen måde brugt varen frafalder fortrydelsesretten.

Fortryder køber et køb skal denne returnere al modtaget indhold af pakken. Hvis der mangler indhold ved returneringen eller der konstateres en værdiforringelse, har Orderly ret til at afvise returneringen og opkræve det fulde beløb eller opkræve betaling for det manglende indhold.

Hvis kunden ønsker at fortryde købet, skal varen returneres til Orderly for kundens regning uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor kunden modtager varen.

Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret, refunderer Orderly alle betalinger, som er modtaget fra kunden, dog ikke omkostninger til levering. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra modtagelsen af meddelelsen om, at kunden vil udøve fortrydelsesretten.

Du kan fortryde dit køb ved at sende din(e) vare(r) retur til

Orderly Retur
Stationsvej 13
3550 Slangerup
(Husk at vedlægge seddel med dit ordrenummer).


Har du selv varer du gerne vil sælge på orderly.shop kan du sagtens vedlægge dem i samme kasse.


Priser og betalinger

Da Orderly.shop formidler salg mellem private opkræves der i udgangspunktet ikke moms på salget. Ved salg fra momspligtige virksomheder, organisationer eller lignende opkræver vi moms på salget. Vores priser er opgivet i danske kroner.


Mangler og reklamation

Orderly er mellemmand (handelaagent) for salget og det er derfor i sidste ende sælger, der skal honorere erstatnings- og køberetlige krav af enhver art. Orderly kan inden for rimelige grænser agere mellemmand mellem køber og sælger i forbindelse med tvister, men hverken Orderly eller vores partnere (eksempelvis betalingsformidlere) kan drages til ansvar for eventuelle mangler ved produktet.


Generelt

Disse vilkår og relaterede vilkår, der er angivet på orderly.shop, udgør hele aftalen mellem Orderly og køber og erstatter alle tidligere aftaler. Andre vilkår der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af Orderly har, i tilfælde af uoverensstemmelser, forrang i forhold til disse generelle vilkår.

Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark. Køber er indforstået med, at aftalen ikke er underlagt eksklusivt værneting ved domstolene i Danmark. Såfremt Orderly ikke håndhæver nogen særlig bestemmelse, betyder dette ikke, at vi har givet afkald på retten til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogen af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde. Vi kan overdrage denne aftale efter eget skøn i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser vedrørende underretning herom.


Ændringer eller Rettelser

Vi kan opdatere disse vilkår til enhver tid, således at opdateringerne træder i kraft næste gang, du indsender varer til salg eller efter 30 dage, afhængig af hvad der sker først. Ingen anden ændring af denne aftale vil være gyldig, medmindre den fremsættes skriftligt. Eventuelle spørgsmål kan rettes til kundesupport (link)

Orderlys services stilles til rådighed af Orderly ApS, Industrivej 10, 3550 Slangerup, CVR-nummer. 42410896. Disse vilkår træder i kraft 1.05.2021