Husk: Gratis fragt ved køb af 8+ varer (pakkeshop)

Bøger af Svend Brinkmann - billige brugte bøger

Bøger

Bøger af Svend Brinkmann

Svend Brinkmann er en dansk forfatter, psykolog og professor, født i 1974. Han er kendt for sine bøger om psykologi, filosofi og samfundskritik, der udforsker emner som identitet, værdier og menneskets plads i verden. Brinkmann har skrevet flere bestsellers, herunder "Stå fast: Mod en kultur af forandring" (2017) og "Det gode liv: En guide til et godt liv i en foranderlig verden" (2019). Han har også modtaget flere priser for sit forfatterskab, herunder Dansk Psykologforenings Videnskabelige Pris og Statens Kunstfond's Litteraturpris. Brinkmann er også kendt for sine foredrag og radio- og TV-programmer, hvor han formidler sine tanker om menneskelig adfærd og samfundsproblemer på en engagerende og inspirerende måde. Han er en respekteret og indflydelsesrig forfatter, der fortsætter med at skrive værker, der udfordrer og beriger læsere verden over.


Se også bøger fra andre forfattere

Der er ingen produkter, der matcher dit valg.

Alle Svend Brinkmanns bøger i rækkefølge:

John Dewey (2007)
En dybdegående analyse af John Deweys filosofi og pædagogik, der belyser hans bidrag til moderne tænkning.

Identitet (2008)
En bog, der udforsker identitetsbegrebet i en tid præget af sociale og kulturelle forandringer.

Psykens historier i Danmark (2008)
En historisk gennemgang af psykologiens udvikling i Danmark, der skildrer fagets vigtigste strømninger og teorier.

Psyken (2009)
En indføring i psykologiens grundlæggende koncepter og teorier, tilrettelagt for et bredt publikum.

Det diagnosticerede liv (2010)
En kritisk undersøgelse af diagnosernes voksende rolle i vores forståelse af os selv og hinanden.

Nye perspektiver på stress (2013)
En samling af tekster, der giver nye indsigter og perspektiver på stress og dets håndtering.

Kvalitativ udforskning af hverdagslivet (2013)
En metodisk guide til, hvordan man undersøger hverdagslivets fænomener gennem kvalitative metoder.

Det kvalitative interview (2014)
En håndbog til at forstå og gennemføre kvalitative interviews i forsknings- og praksissammenhænge.

Stå fast (2014)
En kritik af tidens krav om konstant forandring og selvoptimering, der argumenterer for værdien i at stå fast.

Kvalitative metoder (2015)
En indføring i en række forskellige kvalitative metoder, deres anvendelse og teoretiske grundlag.

Interview (3. udgave)
En opdateret udgave af den klassiske guide til at gennemføre interviews.

Diagnoser. Perspektiver, kritik og diskussion (2015)
En samling tekster, der kritisk diskuterer og analyserer brugen af diagnoser i samfundet.

Positiv og negativ psykologi (2016)
En bog, der belyser styrker og svagheder ved positiv psykologi og dens modpart, negativ psykologi.

Selvrealisering (2016)
En kritisk vurdering af selvrealiseringsidealer i moderne samfund.

Ståsteder (2016)
En fortsættelse af "Stå fast", hvor Brinkmann udfolder ti gamle dyder i en ny tid.

Gå glip (2017)
En refleksion over vigtigheden af at kunne gå glip og acceptere livets begrænsninger.

Det sørgende dyr (2018)
En filosofisk og psykologisk undersøgelse af sorg og tab i det moderne samfund.

Hvad er et menneske? (2019)
En grundlæggende filosofisk og eksistentiel udforskning af, hvad det vil sige at være menneske.

Vi er det liv vi lever (2021)
En bog, der reflekterer over, hvordan livet formes af de valg, vi træffer og de forhold, vi lever under.

Mit år med Gud (2021)
En personlig beretning om Brinkmanns år, hvor han udforsker forskellige religiøse traditioner og praksisser.

Tænk (2022)
En opfordring til at genopdage og værdsætte tænkningens værdi i en tid, hvor informationsoverload og overfladiskhed truer med at overtage.